ทาคาชิมาย่า เกททาวเวอร์ มอลล์

[เวลาบริการปกติ]
10:00-21:00

ร้านค้าอื่นๆ[เวลาบริการ]

B1F Biople by CosmeKitchen 8:00 – 21:00
B1F KOBEYA KITCHEN EXPRESS 7:00 – 21:00
1F Sarabeth’s 9:00 – 22:00
1F STARBUCKS 7:00 – 22:00
7F BorneLund Asobi no Sekai [KID-O-KID] 10:00 – 19:00 (ปิดให้เข้าเวลา 18:30)
 • เวลารับออเดอร์สุดท้ายของแต่ละคาเฟ่และแต่ละร้านอาหารไม่เหมือนกัน

คู่มือห้างสรรพสินค้า

 • เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์
 • ลานจอดรถ
 • คาเฟ่
 • ร้านอาหาร
 • พื้นที่พักผ่อน
 • ห้องน้ำชาย
 • ห้องน้ำชาย-หญิง
 • ห้องน้ำครอบครัว
 • ห้องแต่งตัว
 • ห้องน้ำอเนกประสงค์(รองรับผู้ทำทวารเทียม)
 • พื้นที่เปลี่ยนผ้าอ้อม
 • ห้องให้นมลูก
 • มีเครื่องชงนม
 • จุดบริการยืม/คืน รถเข็นเด็ก
 • ห้องสูบบุหรี่
 • AED
 • โทรศัพท์สาธารณะ

คำแนะนำการยื่นขอยกเว้นภาษี

ผู้ที่สามารถ
ยื่นขอยกเว้นภาษี
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพำนักในประเทศญี่ปุ่น
ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ระยะเวลายื่นขอยกเว้นภาษี เวลา 10:00 – 21:00 ในวันที่ซื้อสินค้า
การแบ่งประเภท
สินค้ายกเว้นภาษี
สินค้ายกเว้นภาษี A
สินค้านอกเหนือจากสินค้าที่สามารถบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่น :
เสื้อผ้าแฟชั่นและสินค้าเบ็ดเตล็ด, สินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ, นาฬิกาและ
ผ้า ไหมทอสำหรับตัดชุดกิโนโน, สินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
สินค้ายกเว้นภาษี B
สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่สามารถบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่น :
เครื่องสำอาง, อาหารเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้าที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นภาษี
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าส่งของ, ค่าซ่อมแซม เป็นต้น
การนำไปใช้ สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (ไม่ใช่เพื่อการค้า)
เงื่อนไข
จำนวนเงิน
(จำนวนเงินรวม 2 อาคาร)
สินค้ายกเว้นภาษี A
จำนวนเงินซื้อสินค้ารวมใน 1 วัน 5,000 เยนขึ้นไป (ไม่รวมภาษี)
สินค้ายกเว้นภาษี B
จำนวนเงินซื้อสินค้ารวมใน 1 วัน ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป แต่ไม่เกิน
500,000 เยน (ไม่รวมภาษี) 
สิ่งจำเป็นสำหรับ
การยื่นขอ
1) ใบเสร็จรับเงิน 2) หนังสือเดินทางของเจ้าตัว (ต้องมีตราประทับการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
3) บัตรที่ใช้ เช่น บัตรเครดิต เป็นต้น (กรณีมีการใช้) 4) สินค้า
ชื่อที่ระบุในบัตรเครดิต ใบเสร็จรับเงินและหนังสือเดินทางต้องตรงกัน
วิธีการคืนเงิน คืนเงินด้วยเงินสด
สถานที่ยื่นขอ เคาน์เตอร์ขอยกเว้นภาษีชั้น 1 (เคาน์เตอร์บริการทาคาชิมาย่า)

ร้านค้าที่ไม่รวมรายการ

 • ร้านค้าที่ยกเว้นภาษีแยก (ไม่สามารถรวมกับร้านค้าอื่น): Liesse, CA4LA, Soffitto, LAURA ASHLEY GIFTS & ACCESSORIES, Sports Lab by atmos, UNiCASE
 • ร้านค้าที่ไม่ยกเว้นภาษี: KOBEYA KITCHEN EXPRESS, STARBUCKS, GLOUGLOU REEFUR, ALIBRARY CAFÉ & BOOKS, TULLY’S COFFEE, CLINTON ST. BAKING COMPANY, SIZE KOBO, INFACIOUS, BorneLund Asobi no Sekai, คาเฟ่ในร้านหนังสือซังเซอิโด, ร้านหนังสือซังเซอิโด
 • ร้าน "โตคิวแฮนด์ส" สามารถยื่นขอยกเว้นภาษีได้ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 ภายในร้านโตคิวแฮนด์ส
 • คะแนนสะสมของทาคาชิมาย่าจะให้แก่เจ้าของบัตรที่ยื่นขอยกเว้นภาษีเท่านั้น
 • ชื่อใน "ใบเสร็จ" ที่ออกหลังจากขั้นตอนการยื่นขอยกเว้นภาษีจะเป็นชื่อของบุคคลที่ยื่นขอยกเว้นภาษีเท่านั้น
 • กรณีที่นำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์หรือประมง เช่น เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น ออกไปยังต่างประเทศจำเป็นต้องรับการตรวจเช็คก่อนนำออกไปที่ด่านตรวจเช็คสัตว์หรือด่านตรวจเช็คพืช หากไม่ได้ผ่านการตรวจเช็คการนำออกที่ประเทศญี่ปุ่นสินค้านั้นจะถูกอายัติที่ต่างประเทศ
 • ในบางประเทศหรือบางพื้นที่มีกฎระเบียบห้ามนำอาหารเข้าประเทศ กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศของท่านหรือของประเทศหรือพื้นที่ที่จะไปด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถนาสินค้านั้นเข้าประเทศหรือพื้นที่ได้ทางห้างขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบใดๆ
 • เจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น โปรดแสดง “บัตรยกเว้นภาษี” ที่ระบุชื่อของเจ้าตัว
 • ลูกเรือ โปรดแสดง “ใบอนุญาตเข้าประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน” ที่ระบุชื่อของเจ้าตัว
 • จำนวนเงินรวมจากการซื้อสินค้าที่ทาคาชิมาย่า เกททาวเวอร์ มอลล์และเจอาร์ ทาคาชิมาย่า สาขานาโกย่า คือจำนวนเงินที่สามารถยื่นขอยกเว้นภาษีได้ แต่ไม่สามารถคิดเงินรวมกับการซื้อสินค้าที่ห้างโตคิวแฮนด์ส และร้านหนังสือซังเซอิโดได้